Gminne koło PZERiI wybrało władze

Zarząd Gminnego koła Lubińskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, od lewej: Zdzisława Rzempowska, Robert Małek, Tadeusz Madetko, Krzysztof Lewicki, Małgorzata Szkolnicka i Marek Gadacz

Gminne koło Lubińskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ma już swój zarząd. Podczas spotkania organizacyjnego członkowie wybrali pierwsze pięć osób – prezesa, zastępcę prezesa, sekretarza, skarbnika oraz członka. Zgodnie z podjętą uchwałą, zarząd docelowo będzie liczył dziewięć osób.

Po burzliwych obradach, funkcję prezesa objął Krzysztof Lewicki z Księginic, na jego zastępcę powołano Roberta Małka ze Szklar Górnych, sekretarzem został Marek Gadacz z Miłoradzic, skarbnikiem – Małgorzata Szkolnicka z Miłosnej, a członkiem zarządu- Zdzisława Rzempowska z Miłoradzic.

W myśl podjętej uchwały, zarząd liczyć może docelowo dziewięć osób, jeśli gminne koło będzie się powiększać.

W zebraniu uczestniczył wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan.

– Macie Państwo ogromny bagaż doświadczeń i wiedzy, z którego chętnie i często korzystam. To po pierwsze, a po drugie przebywanie w Waszym towarzystwie jest dla mnie ogromną przyjemnością. Mam nadzieję, że kolejne spotkania odbywać się już będą w Sali obrad nowej siedziby Urzędu Gminy przy ul. Księcia Ludwika I. Serdecznie tam Państwa zapraszam. Korzystając z okazji chcę zapewnić, że nadal będę działał na rzecz związku, a teraz gdy już mamy gminne koło będę to robił ze zdwojoną siłą – zapewnił wójt Tadeusz Kielan.

W trakcie spotkania członkowie ustalili także zakres kierunków działania na pierwsze półrocze czyli do 31 grudnia 2018 roku, z założeniem, że zadania będą systematycznie aktualizowane w trakcie dalszej działalności koła.

Priorytetem gminnego koła jest aktywne pozyskiwanie nowych członków, pomoc najuboższym z terenu Gminy Lubin oraz nawiązywanie kontaktów i owocnej współpracy z organizacjami i instytucjami z terenu naszej gminy. Wśród zadań znalazło się także przygotowanie planu biesiad, zabaw, wyjazdów i wycieczek dla członków związku.

– Nie jesteśmy tylko do pracy, ale także do korzystania z różnych atrakcji , takich jak wczasy, wody termalne czy wycieczki i imprezy, dlatego członkowie powinni orientować się i informować członków o takich wydarzeniach – mówi Tadeusz Madetko, przewodniczący PZERiI w Lubinie.

Podczas zebrania członkowie wybrali także troje delegatów na XII Rejonowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Lubinie. Gminne koło reprezentować będą: prezes Krzysztof Lewicki, zastępca Robert Małek oraz skarbnik, Małgorzata Szkolnicka.

Aby dołączyć do koła wystarczy być emerytem lub rencistą, złożyć deklarację i opłacić roczną lub półroczną składkę, która wynosi odpowiednio 30 i 15 złotych. Przy pierwszej wpłacie trzeba doliczyć koszty formalne w wysokości 8 złotych.