Gminne Gimnazjum przy ul. Księcia Ludwika!

Gmina Lubin kupiła budynek przy ul. Księcia Ludwika I. Od 1 września 2017 r. mieścić się tam będzie Gminne Gimnazjum, a docelowo także Urząd Gminy, Gminne Przedszkole, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Kultury Gminy Lubin oraz Punkt Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Spółka z o.o.

Przed poważnym problemem lokalowym Gmina Lubin stanęła w lutym 2017 r., kiedy miasto wypowiedziało Gminnemu Gimnazjum umowę na dzierżawę pomieszczeń w Gimnazjum nr 1 przy ul. Szpakowej w Lubinie. Rozważane były możliwości dzierżawy budynku na potrzeby wygaszanego Gimnazjum, jednak koszty przystosowania pomieszczeń do celów oświatowych, jak również wysokość czynszu były bardzo wysokie. Ostatecznie zapadła decyzja o zakupie nieruchomości przy ul. Księcia Ludwika I 3, dawnej siedziby m.in. Technikum Budowlanego oraz Domu Kultury „Żuraw”.  Zaakceptowali ją radni Gminy Lubin, uchwalając przesunięcie środków finansowych na ten cel niemal jednomyślnie, od głosu wstrzymała się tylko jedna osoba.

Nieruchomość tworzą czterokondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej  4 tys. metrów kwadratowych oraz przylegający do niego parking. Koszt zakupu obiektu wyniósł 4,1 mln zł.

– Do nowego budynku jako pierwsi przeprowadzą się uczniowie Gminnego Gimnazjum, którzy rozpoczną tam naukę  już 1 września 2017 r. W dalszej perspektywie planowane jest także przeniesienie Urzędu Gminy i pozostałych gminnych instytucji oraz utworzenie Gminnego Przedszkola, jeśli takie będą potrzeby rodziców i dzieci z terenu naszej Gminy – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Akt notarialny potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży z ramienia Gminy Lubin podpisali wójt Tadeusz Kielan oraz skarbnik Marzena Kosydor.  Oficjalne przekazanie obiektu Gminie Lubin przez jej dotychczasowego właściciela Bank BGŻ BNP Paribas nastąpi w najbliższy wtorek.

(MG)