Gminne Forum Rolnicze

Zapraszamy rolników i hodowców z Gminy Lubin do udziału w Forum Rolniczym organizowanym pod patronatem Tadeusza Kielana wójta Gminy Lubin oraz Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej, które odbędzie się 12 kwietnia  godz. 10.00, w świetlicy wiejskiej w miejscowości Obora.

W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele agend i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, działacze samorządu terytorialnego i rolniczego, przedstawiciele organizacji społeczno-zawodowych oraz związków działających w otoczeniu rolnictwa.

Główne tematy, które znajdują się w programie forum to:

  • działalność krajowego ośrodka wsparcia rolnictwa , zmiany w przydzielaniu punktacji w przetargach ofertowych, dzierżawa gruntów-nowe warunki,
  • działanie w zakresie bioasekuracji w szczególności w gospodarstwach zajmujących się hodowlą trzody chlewnej (obowiązki wynikające z rozp. MRiRW w sprawie środków
  • zmiany w płatnościach bezpośrednich, nowe formy składania wniosków,
  • zmiany w prawie łowieckim , gospodarka łowiecka oraz odszkodowania,
  • usuwanie drzew z terenów rolnych,
  • melioracje-gminna spółka wodna,
  • -plan urządzeniowo-rolny Gminy Lubin,

Spotkanie ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkich chętnych rolników i hodowców do świetlicy w Oborze, w najbliższy czwartek o godzinie 10.00.

(SR)

Forum rolnicze – program