Gminne Eliminacje XXII Regionalnego, 61 Dolnośląskiego oraz XXI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”

2016_02_18_pegazik_raszowka (27)W Raszówce odbyły się Gminne Eliminacje XXII Regionalnego, 61 Dolnośląskiego oraz XXI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”. Tradycyjnie „Pegazik” pod patronatem Wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana został przygotowany przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Raszówce pod przewodnictwem Agaty Szczytyńskiej – polonistki, a zarazem opiekunki szkolnego Teatru Trzydziestu Aktorów. Impreza odbyła się przy wsparciu Ośrodka Kultury Gminy Lubin oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce.

Konkurs rozpoczął występ Piotra Pączkowskiego, ucznia klasy pierwszej ze szkoły w Raszówce, który pięknie zaśpiewał piosenkę pt. „Ziemio rodzinna”. Następnie głos zabrała pani Dyrektor Lucyna Szudrowicz witająca szanowne jury, nauczycieli oraz uczestników eliminacji.

W tegorocznych zmaganiach udział wzięło 18 uczniów klas IV – VI ze szkół podstawowych w Krzeczynie Wielkim, Niemstowie, Raszówce, Siedlcach i Szklarach Górnych oraz 10 uczniów z Gimnazjum w Lubinie. Uczestnicy oceniani byli w dwóch grupach wiekowych. Prezentowane były utwory poetyckie, prozatorskie, a także poezja śpiewana.

Konkursowe jury (p. Zofia Marcinkiewicz – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin, p. Barbara Tórz – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury , Kultury Fizycznej i Zdrowia Gminy Lubin, p. Magdalena Dubińska -Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Lubin, p. Wioletta Olech- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce) przy ocenie występów uczestników brało pod uwagę kilka kryteriów: dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę słowa, intonację, dykcję i ogólny wyraz artystyczny.

W grupie uczestników ze szkół podstawowych zwyciężyli:

I miejsce : Barbara Krac ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

w Krzeczynie Wielkim (opiekun artystyczny – pani Małgorzata Szeliga),

II miejsce : Adrianna Chojnacka ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce  (opiekun artystyczny – pani Agata Szczytyńska),

III miejsce: Dominika Derlukiewicz ze Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych (opiekun artystyczny – pani Agata Szymańska),

III miejsce: Natalia Oknińska ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce (opiekun artystyczny – pani Agata Szczytyńska, pan Piotr Widz),

wyróżnienie: Aleksandra Szeliga ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach (opiekun artystyczny – pani Anna Kraszewska).

W grupie uczniów z Gimnazjum w Lubinie nagrodzeni zostali:

I miejsce: Krzysztof Polański (opiekun artystyczny – pani Monika Kowalczyk),

II miejsce: Wiktoria Staszewska (opiekun artystyczny – pani Anna Kuc),

III miejsce: Karolina Radulewicz (opiekun artystyczny – pani Monika Kowalczyk),

wyróżnienie: Oliwia Grolewska (opiekun artystyczny – pani Monika Kowalczyk),

wyróżnienie: Martyna Krzywy (opiekun artystyczny – pani Monika Kowalczyk).

Laureaci gminnego konkursu zakwalifikowani zostali do eliminacji powiatowych, organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie. Nagrody książkowe, transport oraz poczęstunek sfinansowane zostały przez Gminę Lubin.

Bardzo ciekawym punktem imprezy, urozmaicającym jej przebieg, była prezentacja nowości wydawniczych dla dzieci przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Raszówce. Najciekawsze książki przedstawiła uczestnikom konkursu pani Izabela Tyrcz.

Gminne Eliminacje pokazały, że młodzi ludzie kochają literaturę i muzykę, chętnie recytują i śpiewają swoje ulubione utwory, osiągając przy tym z roku na rok coraz większe mistrzostwo. Konkursowi towarzyszyła miła atmosfera i duże emocje. Jego laureatom życzymy powodzenia w przeglądzie powiatowym!

Agata Szczytyńska