Kolejna edycja Programu „Działaj Lokalnie” – nabór wniosków od 14 kwietnia

We wtorek 11 kwietnia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Siedlcach odbędzie się spotkanie informacyjne  w zakresie aplikowania o środki ramach Programu „Działaj Lokalnie” dla społeczności Gminy Lubin tj. organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, grup odnowy wsi itp. W ramach Programu wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Nabór wniosków prowadzony jest przez Fundację „Wrzosowa Kraina” z Chocianowa w okresie od 14.04 – 15.05.2016 r.

Wnioskodawcami w Programie mogą być: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną oraz siedzibę na terenie Gminy Lubin, grupy nieformalne z terenu Gminy Lubin występujące z wnioskiem samodzielnie jako tzw. Inicjatywy Działaj Lokalnie (DL), grupy nieformalne z terenu Gminy Lubin, w imieniu których wniosek może złożyć organizacja  pozarządowa lub inny podmiot (np. instytucja kultury, biblioteka  publiczna, przedszkole publiczne, szkoła publiczna, ośrodek pomocy społecznej). Każdego roku mieszkańcy Gminy Lubin skutecznie aplikują o środki w ramach tego programu i realizują kilka inicjatyw środowiskowych w poszczególnych miejscowościach.

Bezpłatne szkolenie dla mieszkańców Gminy Lubin prowadzone przez Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja „Wrzosowa Kraina” rozpocznie się o godz.16.00.  Omówione zostaną m.in. założenia programu, wniosek       o dofinansowanie, możliwości pozyskania środków. Organizator zapewnia także uczestnikom spotkania indywidualne konsultacje.

(DP)