Gmina wsparła lubińską policję

Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan przekazał dziś lubińskim policjantom kluczyki do nowego radiowozu. Gmina Lubin wsparła zakup jednego z aut, Fundacja KGHM Polska Miedź dofinansowała kupno pozostałych.

Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie odbyła się odprawa z udziałem insp. Andrzeja Łuczyszyna, zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu oraz zaproszonych gości, na której podsumowano pracę jednostki w 2017 roku.

W trakcie odprawy podsumowano wyniki pracy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie osiągnięte w roku 2017 oraz określono priorytety na rok bieżący. Komendant Powiatowy Policji w Lubinie oraz jego zastępcy ocenili pracę lubińskich policjantów oraz pracowników cywilnych, czego wyrazem były podziękowania oraz dowody uznania. Komendant bardzo wysoko ocenił również współpracę oraz wsparcie, jakiego Policji w Lubinie udzielają lokalne samorządy oraz Fundacja KGHM Polska Miedź.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Andrzej Łuczyszyn, również wysoko ocenił pracę naszej jednostki policji. Doceniając zaangażowanie lubińskich po1licjantów jak i pracowników cywilnych. Jako wzór przedstawił współpracę policji z lokalnymi samorządami oraz Fundacją KGHM Polska Miedź, które wspierając lokalną policję wykazują się zaangażowaniem na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Komendant Powiatowy Policji w Lubinie insp. Tomasz Gołaski podziękował przedstawicielom samorządów, Fundacji Polska Miedź za wsparcie, jakiego udzielają lubińskiej Policji w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Miłym akcentem było przekazanie nowych radiowozów, które zostały zakupione przy wsparciu Urzędu Gminy w Lubinie oraz Fundacji KGHM Polska Miedź. Uroczystego wręczenia kluczyków do nowych samochodów dokonali zaproszeni goście wraz z Komendantem Wojewódzkim i Powiatowym.

(MG/źródło, zdjęcia KPP w Lubinie)