Gmina otrzymała dotację na książki

9600 złotych dofinansowania uzyskała Gmina Lubin na zakup książek. Nowe pozycje trafią do Gminnego Gimnazjum w Lubinie. O tym, jakie tytuły zostaną zakupione, zdecydują wspólnie uczniowie placówki i ich rodzice oraz pracownicy biblioteki. Dotacja została przyznana w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Z przyznanego dofinansowania oraz środków własnych stanowiących 20% kosztów realizacji zadania zakupione zostaną książki niebędące podręcznikami. Poza zakupem nowych wydawnictw planowana jest również organizacja wydarzeń promujących czytelnictwo, m.in.: spotkań, konkursów itp.

Wsparcie, które otrzymała Gmina Lubin udzielone zostało w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Program zakłada kształtowanie nawyku czytania oraz uświadomienia uczniom, że spędzanie wolnego czasu z książką może być ciekawe, twórcze i pomocne na każdym etapie kształcenia.