Gmina otrzymała dofinansowanie do projektu realizowanego w szkołach podstawowych gminy Lubin

Dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych gminy Lubin”  przyznane.

Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego Gmina Lubin otrzyma środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2010 na realizację projektu w gminnych szkołach podstawowych.

O projekcie pisaliśmy kilka dni temu:  www.archiwum.ug.lubin.pl/nowy-projekt-gminnych-podstawowkach/

Od nowego więc roku szkolnego dla uczniów zorganizowane będą zajęcia rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze i zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Nauczyciele natomiast podniosą swoje kompetencje m.in. w zakresie metod eksperymentu  w edukacji czy prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoły także zostaną doposażone w sprzęty i materiały umożliwiające prowadzenie innowacyjnych zajęć.

Całkowita wartość projektu wynosi 506 835,00 zł z czego 95% stanowi dotację ze środków zewnętrznych (w tym 85% tj. 430 809,75 zł ze środków europejskich,  10% z budżetu państwa),  natomiast wkład własny Gminy Lubin stanowi 5% tj. wartość 25 341,75 zł.

Projekt realizowany będzie przez 2 lata szkolne.

(zdjęcia: www.pixabay.com, tekst: DP)