Gmina otrzymała 2 miliony zł na gminne PSZOK-i

W Oborze i Siedlcach powstaną Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów. Gmina Lubin otrzymała dotację na ten cel w wysokości prawie 2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Zadanie pod nazwą „Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie Gminy Lubin” obejmuje m.in. budowę placu manewrowego dla samochodów obsługujących PSZOK wraz z połączeniem z drogami dojazdowymi, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia, wiat na kontenery służące do selektywnej zbiórki odpadów oraz zadaszonej wiaty edukacyjnej wraz ze ścieżką edukacyjną, jak również zakup samochodu do transportu odpadów.

Całkowita wartość projektu oszacowana została na 2 mln 412 tys. zł, z czego kwota dofinansowania wyniesie 1 mln 917 zł. Różnicę pokryje Gmina Lubin z własnych środków.

– To bardzo dobra informacja, która jest ukoronowaniem naprawdę ciężkiej pracy naszych pracowników. Myślę, że będą z niej zadowoleni także mieszkańcy ponieważ PSZOK-i będą się znajdować bliżej niż dotychczasowy, który usytuowany jest przy miejskim wysypisku śmieci – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Harmonogram realizacji projektu zakłada przygotowanie w tym roku dokumentacji i uzyskanie stosownych pozwoleń, a w przyszłym roku rozpoczęcie budowy PSZOK-ów. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na koniec października 2018 r.

(IW, MG)