GMINA LUBIN W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE

W 2013 r. Gmina Lubin przystąpiła do międzynarodowego projektu edukacyjnego o akronimie: „EURONET 50/50 MAX” prowadzonym w naszym kraju przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” (PNEC). Pełny tytuł przedsięwzięcia, w którym bierze udział 16 partnerów z 13 krajów Europy brzmi: „Oszczędzanie energii w szkołach i innych budynkach publicznych poprzez upowszechnienie metodologii 50/50”.

Projekt stanowi kontynuację projektu EURONET 50/50 realizowanego w latach 2009-2012 w 11 polskich szkołach. Założenia obecnej edycji angażują 500 szkół we wszystkich 13 krajach Unii Europejskiej uczestniczących w przedsięwzięciu.

Udziałem w projekcie zainteresowane były wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Lubin, jednakże dwie z nich (SP w Niemstowie i SP w Szklarach Górnych) nie spełniły kryteriów naboru ze względu na prowadzone lub planowane prace modernizacyjne / termomodernizacyjne budynków szkolnych w okresie okołoprojektowym, czyli w latach 2013-2015. Ostatecznie cztery szkoły podstawowe (SP w Raszówce, SP w Krzeczynie Wielkim, SP w Siedlcach i SF w Osieku) po odpowiednim przeszkoleniu zaangażowały się w proces zarządzania energią, poprzez podejmowanie odpowiednich działań określonych w opracowanej metodologii tzw. 9 kroków. Od stycznia 2014 r. przez okres 2 lat w w/w placówkach oświatowych realizowane są działania mające na celu:

  1. Zwiększenia wiedzy i świadomości uczniów w zakresie energii i jej wykorzystania także poprzez podejmowanie praktycznych działań ukierunkowanych na ograniczenie zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej i ciepłej wody.
  2. Zaoszczędzenie środków finansowych na rachunkach za zużycie w/w nośników (wszystkie szkoły uczestniczące otrzymały z PNEC stosowne zestawy urządzeń pomiarowych).
  3. Wykorzystanie powyższych oszczędności na realizację potrzeb uczestników projektu w 50% (środki finansowe wypłacane są w skali rocznej przez Gminę Lubin), pozostałe 50% wykorzystuje organ prowadzący szkoły) .
  4. Redukcję emisji gazów cieplarnianych i oddziaływanie na klimat w wyniku ograniczenia zużycia energii.

Po pierwszym roku w/w działań w ramach w/w 50% zaoszczędzonych środków wszystkie szkoły otrzymają łączną kwotę 21 860,07 zł czyli 5 223,07 euro, które zgodnie z założeniami przeznaczone są na cele określone przez uczestników projektu bezpośrednio go realizujących.

Ulotka_projektu_EURONET_50_50_MAX

(DP)