Gmina Lubin przygotowana do realizacji rządowego programu „Rodzina 500 +”

rodzina12,5 tys. dzieci z Gminny Lubin uprawnionych będzie do świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 +” – wynika ze wstępnych szacunków przeprowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pierwsze świadczenia mają zostać wypłacone w kwietniu tego roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą dostępne od 15 marca 2016 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie przy ul. Łokietka 6a do 31.03.2016r i w Księginicach 14 od 01.04.2016r., jak również w szkołach podstawowych na terenie gminy Lubin, w Przedszkolu Gminnym w Raszówce oraz na stronach internetowych http://bip.gops.lubin.pl i www.archiwum.ug.lubin.pl. (także tutaj: wniosek_500).

– Procedury związane z wypłatą świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 +” możemy rozpocząć natychmiast w przypadku osób, które posiadamy w bazie danych w związku z wypłacanymi zasiłkami rodzinnymi i środkami przekazywanymi im w ramach funduszu alimentacyjnego. Jednak to zaledwie ok. 260 osób z ok. 2500 dzieci, które mogą zostać objęte programem. W pozostałych przypadkach należy złożyć stosowne wnioski – tłumaczy Bronisława Dul, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.

Najdogodniejszą formą przekazywania świadczeń będą przelewy bankowe, osoby, które nie posiadają rachunków bankowych świadczenia pobiorą w kasie GOPS tj. Księginice 14 (od 01.04.2016r.).

Program „Rodzina 500 plus” – to pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.

Rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

(MG/GOPS/DUW)