Gmina Lubin pomaga Kresowiakom

Materiały szkolne, książki i pomoce dydaktyczne ufundowane przez Gminę Lubin trafiły do Polaków w Snitkowie i Barze. Przekazali je wolontariusze podczas pobytu na Ukrainie.

Wyjazd zorganizowany w ramach akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia” zorganizowało Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”  działające przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Swoją reprezentację miała tam również Gmina Lubin. Po raz kolejny w wyjeździe uczestniczyli Anna, Dariusz i Julia Ickiewicz z Raszówki.

Głównym celem pobytu na Kresach było uporządkowanie cmentarza w Snitkovie. Groby spoczywających tam Polaków przygotowane zostały do Dnia Wszystkich Świętych. Odbyła się również uroczystość ustawienia Krzyża Milenijnego, nawiązującego do polskiej historii, na którym zamocowana została figura Jezusa. Wmurowana została także tablica upamiętniającej Polaków, którzy na snitkowskim cmentarzu znaleźli miejsce wiecznego spoczynku.

– Praca była ciężka, bo postawić pięciometrowy krzyż, wylać chodnik o długości 10 metrów, posprzątać ogromny cmentarz nie było łatwo. Jednak nie zostaliśmy z tym sami. Miejscowi mężczyźni pracowali równo z nami. Ale było warto. Na uroczystej Mszy Świętej, którą celebrował biskup Leon z Kamieńca Podolskiego Polacy płakali i dziękowali nam za tak wspaniały dar, jakim było odprawienie Eucharystii w języku polskim, co bardzo rzadko zdarza się na Ukrainie – opowiada Anna Ickiewicz.

Uczestnicy wyjazdu wzięli również udział w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej 80. rocznicy Zbrodni Winnickiej, podczas której na ręce dyrektor Domu Polskiego Małgorzaty Miedwiediewej przekazany został list od wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana.

(red)