Gmina Lubin jedną z najbogatszych

Gmina Lubin uplasowała się na wysokim 29. miejscu w rankingu „najbogatszych i najbiedniejszych gmin w Polsce”. Ministerstwo Finansów co roku publikuje wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźnik G). Jest to podstawą do wyliczenia tzw. „janosikowego”. 

Według Ministerstwa Finansów, najbogatszą gminą jest Kleszczów. Dochody są tam ponad 80-krotnie większe od wpływów podatkowych najbiedniejszego samorządu – Radgoszczy. Trzy lata wcześniej różnice te były jeszcze większe, prawie 100-krotne.

Porównując opublikowane dane z rankingiem ubiegłorocznym, Gmina Lubin awansowała. Rok temu zajmowała bowiem 34. miejsce.

Podstawą do wyliczeń tzw. „janosikowego” jest wskaźnik gminny G, który odzwierciedla dochód podatkowy na jednego mieszkańca dla wszystkich gmin w kraju. W tym roku oszacowano na 1 596,67 zł. Najbliżej średniej krajowej ulokowała się Częstochowa, w której wpływy z podatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca to 1 597,53 zł. Dochody powyżej średniej uzyskało 449 gmin (na 2478), w niektórych przypadkach znacznie przekraczając wskaźnik Gg. Rekordzistą pod tym względem jest gmina wiejska Kleszczów, która osiągnęła najwyższe wpływy z podatków. Na jednego mieszkańca przypadło tam 34 825,79 zł.

Ranking Ministerstwa Finansów obejmuje 2478 gmin. Listę zamyka Radogoszcz. Podatki przyniosły tam 424,77 złotych na jednego mieszkańca, co czyni miejscowość najbiedniejszą pod względem dochodów.

Podstawą wyliczeń resortu finansów na 2017 r. były dane o finansach gmin za 2015 r.

Ranking Ministerstwa Finansów dostępny jest pod adresem:

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/171632/Najbogatsze-i-najbiedniejsze-gminy-w-Polsce-czesc-pierwsza-1-499

(na podst. pap.pl)