Gmina Lubin informuje o zawarciu umowy,

w wyniku przeprowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lubin – zamówienie uzupełniające.

zawiadomienie o zawarciu umowy