Gmina Lubin informuje o zawarciu umów

Gmina Lubin informuje o zawarciu umów, w wyniku przeprowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: NABÓR PERSONELU DO OPIEKI NAD UCZNIAMI W CZASIE PRZEWOZÓW DO SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLU.

zawiadomienie-o-zawarciu-umow