Gmina Lubin dofinansuje remonty dróg powiatowych

Około 60 proc. kosztów związanych z modernizacją dróg powiatowych na terenie Gminy Lubin pokryje gminny samorząd. – Gdybyśmy tego nie zrobili, te inwestycje czekałyby następnych 40 lat – tłumaczy Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Najpierw było porozumienie, potem uchwała intencyjna. Teraz przyszedł czas na przekazanie środków. Na ostatniej sesji radni podjęli decyzję o udzieleniu Powiatowi Lubińskiemu pomocy finansowej na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin w kwocie blisko 7 mln zł. Obejmą one budowę chodników przy drogach powiatowych oraz modernizację dróg w Miłoradzicach, Raszówce, Niemstowie, Składowicach, Księginicach i Szklarach Górnych.

Przekazanie powiatowi gminnej dotacji pozwoli na natychmiastowe rozpoczęcie procedur związanych z wyłonieniem wykonawców pierwszych trzech zaplanowanych zadań w Składowicach, Niemstowie i Księginicach. W ich przypadku dokumentacja projektowa jest już gotowa. Planowany termin zakończenia tych inwestycji wynosi sześć miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.

W przypadku pozostałych dróg dokumentacja techniczna jest w trakcie opracowywania lub na etapie wyłaniania projektanta.

– Zgodnie z zawartym porozumieniem powiat zarezerwował na modernizację swoich dróg na terenie Gminy Lubin ok. 3,5 mln zł. Zależy nam, by remontami objąć jak najwięcej miejsc, dlatego zdecydowaliśmy się partycypować w tak dużym stopniu – tłumaczył na sesji Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy Lubin.

Wójt Gminy Lubin nie ma wątpliwości, że była to jedyna szansa na to, by drogi doczekały się remontów już teraz.

– Gdyby nie środki gminne, moglibyśmy na wiele lat zapomnieć o tych zadaniach, a są to bez wątpienia inwestycje bardzo oczekiwane przez mieszkańców. Zdecydowaliśmy się na zaciągnięcie kredytu, z którego pokryjemy nasz wkład w modernizację tych dróg powiatowych. Przypuszczam, że ostateczne koszty będą niższe od zaplanowanych, co jest w zasadzie regułą w przypadku inwestycji. Ostatecznie zweryfikują je przeprowadzone przetargi – tłumaczy Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

(MG)

Z zapisów uchwały

Gmina Lubin udziela w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu w ramach następujących zadań inwestycyjnych:

a)Budowa chodników przy drogach powiatowych na trenie Gminy Lubin w kwocie 250 tys. zł

b)Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice w kwocie 1 mln zł

c)Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Raszówka w kwocie 1 mln zł

d)Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Niemstów w kwocie 1,4 mln zł

e)Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Składowice w kwocie 1,3 mln zł

f) Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Księginice w kwocie 700 tys. zł

g)Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Szklary Górne w kwocie 1,3 mln zł

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady jej rozliczania określone zostaną w umowie o pomocy finansowej pomiędzy Gminą Lubin a Powiatem Lubińskim, dla każdego wymienionego zadania osobno.