Gmina Lubin bez azbestu

wfosigw-we-wroclawiuBlisko 100 ton wyrobów zawierających azbest wywieziono z posesji położonych na terenie Gminy Lubin. Koszt realizacji zadania wyniósł ponad 40 tysięcy złotych. Wsparcie finansowe Gmina otrzymała od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyrobów zawierających azbest bezpłatnie pozbyli się ci mieszkańcy Gminy, którzy na początku roku zadeklarowali chęć udziału w programie i złożyli stosowne wnioski. Z 58 posesji wywieziono w sumie 96,92 tony wyrobów zwierających azbest.

Zadanie polegało na demontażu lub zabraniu zmagazynowanego już azbestu oraz transport wraz z unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku odpadów.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 43.558,73 złotych. Wsparcia finansowego udzielił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 37.024,90 złotych. Pozostałą część sfinansowano z budżetu Gminy Lubin.

Dofinansowanie udało się otrzymać po przeprowadzonym naborze wniosków w konkursie realizowanym w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Gmina Lubin nie wyklucza ponownego udziału w programie. Jeśli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosi konkurs, wówczas mieszkańcy będą mogli składać wnioski.

(AJ)