Gmina likwidowała gniazda szerszeni

szerszen1Żywią się szkodnikami, jednocześnie w niektórych sytuacjach, mogą być zagrożeniem dla człowieka. Zwykle tępione, dziś należą do gatunków zagrożonych wyginięciem. W ślad za Anglią, czy Niemcami, gdzie szerszenie są chronione, Gmina Lubin likwiduje gniazda tych owadów tylko w szczególnych sytuacjach.

Szerszenie są drapieżnikami. Atakują używając żądła, którym potrafią wielokrotnie ukąsić swoją ofiarę. Z kolei w starciu z innymi owadami używają żuwaczek, którymi odcinają wystające części ciała – tak „przygotowany” pokarm przenoszą do gniazda larw.

Warto pamiętać, że szerszenie żywiąc się innymi owadami (zwłaszcza muchówkami) pełnią niezwykle pożyteczną rolę zjadając owady uznawane przez człowieka za szkodniki. Zjadają jednak  również owady pożyteczne np. pszczoły, nadgryzają dojrzałe owoce i uszkadzają młode drzewka, powodując w ten sposób szkody w leśnictwie i sadownictwie.

W związku z nie do końca określoną rolą szerszeni w środowisku i gospodarce człowieka, Gmina Lubin zlecała likwidację gniazd tych owadów z terenów gminnych tylko w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa. Gniazda szerszeni likwidowano tylko wtedy, gdy owady były agresywne i zagrażały bezpieczeństwu ludzi.

W bieżącym roku zlecono między innymi:

– likwidację dużego gniazda szerszeni znajdującego się w lipie drobnolistnej, rosnącej w pasie drogi gminnej w Niemstowie w bezpośredniej bliskości zabudowań, na które owady notorycznie nalatywały;

– likwidację gniazd szerszeni i gniazd os ziemnych z terenu budowanego boiska w Szklarach Górnych, gdzie owady atakowały pracowników wykonujących prace. Gniazda kolidowały także z wykonywanymi pracami ziemnymi;

– likwidację gniazd szerszeni zlokalizowanych na dużej wysokości w drzewach rosnących w pasie drogi gminnej w Krzeczynie Wielkim. Agresywne owady uniemożliwiały wykonywanie niezbędnej pielęgnacji drzew;

Na bieżąco likwidowane były także gniazda szerszeni i os z obiektów i terenów gminnych placówek oświatowych.