Gmina dofinansowuje kolejne remonty zabytków

Remont kościoła pw. Św. Katarzyny w Gogołowicach

W tym roku w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przeznaczonych zostało 365 tysięcy złotych. Udzielono w ten sposób dziewięciu dotacji. W trakcie sesji zwiększono o 15 tysięcy złotych  planowaną dotację na renowację fasady kościoła rzymsko-katolickiego w Zimnej Wodzie. Wnioskował o to Dariusz Sędzikowski sołtys Karczowisk i wniosek pozytywnie zaopiniowała komisja budżetu i finansów, której przewodniczy Jan Olejnik. Poniżej pełna, ostateczna lista beneficjentów wraz z przyznanymi dotacjami.

  • 23.000 złotych dla Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie na naprawę dachu – strona północna w kościele pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie.
  • 50.000 złotych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach na rewaloryzację budynku kościoła pw. Św. Katarzyny w Gogołowicach – zadaszenie wieży kościelnej – etap II.
  • 30.000 złotych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Raszówce na prace konserwatorskie zabytkowej ambony w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowej – etap II.
  • 18.000 złotych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach na opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku kościoła filialnego pw. Św. Antoniego w Niemstowie.
  • 59.000 złotych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach na remont wieży kościoła pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach.
  • 40.000 złotych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża św. w Brunowie na renowację dwóch par drzwi wewnętrznych oraz dwóch półkolumn przy drzwiach wejściowych kościoła filialnego pw. św. Józefa Robotnika w Gorzycy.
  • 50.000 złotych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie na renowację fasad kościoła pw. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie wraz z pracami odtworzeniowymi i konserwatorskimi kamiennych detali architektonicznych – etap VII.
  • 60.000 złotych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Szklarach Górnych na konserwację i restaurację kosza ambony w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Szklarach Górnych.
  • 35.000 złotych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Szklarach Górnych na remont i odtworzenie hełmu wieży kościoła filialnego w kościele pw. św. Antoniego w Oborze.

(RED)