Gmina aplikuje o dotację na modernizację dróg

droga1_0Dwa wnioski o dotację na modernizację dróg w Gminie Lubin złożone zostały przez gminny samorząd w ramach Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych, realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Środowiska. Jeden z wniosków złożony został przez Gminę Lubin samodzielnie, drugi wspólnie z powiatem. W sumie dotacja może wynieść nawet kilka milionów złotych.

Program rozwoju dróg gminnych i powiatowych, którego celem jest ujednolicenie infrastruktury drogowej na terenie całego kraju, daje możliwość złożenie tylko jednego winsoku gminie, a dwóch powiatowi.

– Skorzystaliśmy z tej szansy, składając samodzielny wniosek o dotację na modernizację drogi gminnej  Miroszowice – Kłopotów nr 103051D oraz wspólnie z powiatem lubińskim na realizację kolejnego etapu przebudowy  drogi relacji Miłosna – Karczowiska 1233D. Ponieważ jednym z celów programu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu – wierzę, że nasze wnioski rozpatrzone zostaną pozytywnie, gdyż stan wskazanych w projektach dróg bez wątpienia stwarza poważne niebezpieczeństwo – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Rządowy program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 jest kontynuacją wcześniejszych edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, który opracowano w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, kierowanym przez ministra Grzegorza Schetynę, a ustanowiono uchwałą Rady Ministrów z 2008 roku. Od nazwiska ministra dofinansowywane drogi z tego programu popularnie nazywa się „schetynówkami”. Udzielana dotacja celowa z budżetu państwa jest dofinansowaniem zadań własnych samorządów w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych.

– Wstępnych rozstrzygnięć w sprawie złożonych wniosków spodziewamy się do końca października – dodaje szef gminnego samorządu.

(MG)