Gimnazjum strajkuje

Gminne Gimnazjum w Lubinie jest jedyną szkołą Gminy Lubin, która włączyła się do ogólnopolskiego strajku w oświacie.

– O proteście poinformowaliśmy rodziców z odpowiednim wyprzedzeniem. Otrzymaliśmy informację zwrotną, że wszyscy uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę – mówi  Mateusz Marciniak, dyrektor Gminnego Gimnazjum.

Do strajku organizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego przystąpiła większość zatrudnionych w Gminnym Gimnazjum nauczycieli, identyfikując się ze stawianymi przez związek żądaniami.

ZNP domaga się złożenia deklaracji przez MEN, że do 2022 roku w szkołach nie będzie zwolnień ani nauczycieli, ani pracowników niebędących nauczycielami oraz że do tego czasu żadnemu z nich warunki pracy nie zmienią  się na niekorzyść lub nie zostaną im obniżone wynagrodzenia. Kolejnym postulatem jest podniesienia zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli o 10 proc.

(MG)