Gigantyczny sukces przedszkolaków z Raszówki

Maluchy z Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce zajęły II miejsce w ogólnopolskim konkursie charytatywnym pod nazwą ”KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE – PRZEDSZKOLAKI”. Dzieci, z pomocą rodziców, uzbierały ponad dwa tysiące ostemplowanych znaczków pocztowych. Dochód ze sprzedaży znaczków zostanie przekazany na potrzeby misji.

Przedszkole w Raszówce włączyło się do akcji charytatywnej w lutym tego roku. Od tego momentu placówka uzbierała aż 2.233 znaczki, co zagwarantowało jej II miejsce w kraju. Wszystkie znaczki zostaną przekazane w czerwcu do Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie, gdzie zostaną posortowane, odklejone, a następnie sprzedane filatelistom.

– Nasze przedszkole zawsze bierze udział w tego typu akcjach. Staramy się zaszczepić w dzieciach wrażliwość na drugiego człowieka, na pomaganie innym. Ten konkurs był o tyle nietypowy, że polegał na zbieraniu tylko i wyłącznie znaczków ostemplowanych. Rodzice naszych maluchów przynosili nawet klasery ze znaczkami z okresów ich dzieciństwa. Bardzo dziękuję i rodzicom i dzieciom za tak wielkie zaangażowanie. Jestem z nich dumna – mówi Katarzyna Foryś, dyrektor Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce.

Za zajęcie drugiego miejsca placówka otrzymała dyplom, list gratulacyjny, ręcznie wykonanego anioła oraz obrazek przedstawiający Świętą Rodzinę.

Akcja miała na celu między innymi propagowanie idei wolontariatu wśród najmłodszych, a także wzbudzenie u dzieci zainteresowania niecodzienną formą kolekcjonowania i ukazanie filatelistyki jako ciekawego hobby.

Patronat honorowy nad konkursem objął ojciec Wiesław Dudar, Dyrektor Referatu Misyjnego Księży Werbistów.

dyplom