Gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudnych i kryzysowych?

Aktualna sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem SARC-CoV-2 oraz przewidywanymi, obserwowanymi już w innych państwach europejskich, skutkami pandemii COVID-19 – budzi w nas silne emocje: od lęku, strachu, przerażenia, przez zwątpienie,  rezygnacje – do złości i agresji. To co obserwujemy w przekazach medialnych, co słyszymy od przyjaciół, znajomych, rodziny może wpływać dezorganizująco na nasze funkcjonowanie, a w skrajnych przypadkach – prowadzić do kryzysu psychicznego.

Obecność nowego zagrożenia jakim jest COVID-19 niestety nie anuluje problemów, z którymi zmagaliśmy się przed wybuchem pandemii. Cierpienie spowodowane np.: depresją, uzależnieniem, przemocą, kryzysem psychicznym – może w obecnej sytuacji ulec nasileniu.

Poniżej publikujemy listę kilku kontaktów, które warto jest mieć pod ręką. Mogą się one wydawać niepotrzebne Tobie i Twoim bliskim. Nie jesteś przecież ani słaby, ani bezradny, zaburzony czy też chory. Do tej pory radziłeś sobie. Nawet jeśli tak jest, co więcej – nawet jeśli nie będziesz musiał skorzystać z poniższej ofert, warto jest wiedzieć gdzie i jaką pomoc można uzyskać. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie na wypadek, gdy znajdziesz się w trudnej sytuacji.

 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY I WSPARCIA W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH

 

800 70 2222 Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego  Czynny codziennie, całodobowo (bezpłatny).

116 111 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Czynny codziennie w godz.: 12:00-02:00 (bezpłatny).

116 123 Kryzysowy Telefon Zaufania Czynny codziennie w godz.: 14:00-22:00 (bezpłatny).

800 108 108 Telefon wsparcia po stracie bliskich Czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 14:00-20:00 (bezpłatny)

800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci Czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 11:00-15:00 (bezpłatny)

800 12 00 02 Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”  Czynny codziennie, całodobowo (bezpłatny)

801 190 990 Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki –Narkomania” Czynny codziennie w godz.: 16:00-21:00z wyjątkiem świąt państwowych. (Koszt połączenia z telefonów stacjonarnych to koszt jednego impulsu, według taryfy operatora. Koszt połączenia z telefonów komórkowych –cena za każdą minutę, zależnie od taryfy operatora.)

801 889 880 Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne” Czynny codziennie w godz.: 17:00-22:00. (Koszt połączenia z telefonów stacjonarnych to koszt jednego impulsu, według taryfy operatora. Koszt połączenia z telefonów komórkowych –cena za każdą minutę, zależnie od taryfy operatora.)

800 888 448 Telefon zaufania HIV/AIDS  Czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00-21:00 (bezpłatny).