Funkcjonowanie Urzędu Gminy w okresie pandemii

Urząd Gminy w Lubinie,  mimo ograniczonego zakresu funkcjonowania, na bieżąco realizuje wszystkie swoje zadania. Większość spraw załatwianych jest telefonicznie i e-mailowo, a w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość osobistego kontaktu.  

Wnioski o dowód osobisty składane są za pośrednictwem platformy E-PUAP, dokument odbiera się osobiście w wyznaczonym do tego miejscu przy bocznym wejściu do budynku urzędu.

Tam też dyżuruje urzędnik, który w uzasadnianych przypadkach wzywa merytorycznie odpowiedzialnego pracownika.

W zakresie usług komunalnych realizowane są wszystkie zadania. 7 kwietnia 2020 r. ponownie otwarte zostały gminne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów w Oborze i Siedlcach, obowiązują tam nowe zasady korzystania z punktów, odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem, do lipca odroczony został termin wejścia w życie podwyżek za odbiór odpadów, co podyktowane jest troską o bezpieczeństwo mieszkańców (podwyżki miały obowiązywać od 1 kwietnia) .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje działania na bieżąco. Do osób, które nie posiadają rachunku bankowego, świadczenia przekazywane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dodatkową opieką pracowników socjalnych w czasie pandemii objęci zostali seniorzy 65+, którzy wyposażeni zostali w maseczki ochronne wielokrotnego użytku oraz rękawiczki, a osobom 70+ przekazywany jest obecnie płyn dezynfekcyjny.

 

Przypominamy najważniejsze numery telefonów i dane teleadresowe:

Urząd Gminy w Lubinie

Księcia Ludwika I 3

59-300 Lubin

tel. +48 (76) 8403-100

fax: +48 (76) 8403-140

Referat Spraw Obywatelskich (dowody osobiste):

tel. +48 (76) 8403-103 i 104

e-mail: kancelaria@archiwum.ug.lubin.pl

skrytka ePUAP: /ug-lubin/skrytka

www.archiwum.ug.lubin.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie

Księcia Ludwika I nr 3

59-300 Lubin,

tel. 76 817-18-68

tel.76 844-02-24

e-mail: gops@archiwum.ug.lubin.pl

661 507 963 Zespól Pracy Środowiskowej

503 769 131 Zespół Pracy Środowiskowej

507 681 066 Komórka Świadczeń

fax : 76 817-18-68 wew. 30, 76 824-02-24 wew. 30

bip.gops.lubin.pl

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin sp. z o. o.

Księginice 14, 59-300 Lubin

tel. +48 691 944 010

tel. 76 8408174

e-mail: sekretariat@pgkgl.pl

www.pgkgl.pl

zgłaszanie awarii tel. +48 691 944 023

 

Ośrodek Kultury Gminy Lubin

ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

tel./fax: 76-844-82-33

e-mail: sekretariat@okgminalubin.pl

okgminalubin.pl

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce

Kolejowa 2A, 59-307 Raszówka

tel./fax 76 844 81 93

e-mail: gbp.olech@archiwum.ug.lubin.pl