Fundusz sołecki na 2017 r. podzielony

FS783 tys. zł wyniesie fundusz sołecki Gminy Lubin na 2017 r. Jest on dzielony proporcjonalnie w stosunku do liczby mieszkańców, dlatego najwięcej otrzymują największe miejscowości.

W przypadku Chróstnika, Krzeczyna Wielkiego, Niemstowa, Obory, Osieka, Raszówki i Szklar Górnych kwota ta wyniesie 41 tys. 762 zł.

Fundusz sołecki to  pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Tworzenie funduszu nie jest obligatoryjne i zależy od decyzji władz gminy.

–  Są to środki, o przeznaczeniu których decydują sami mieszkańcy, a to oni przecież wiedzą najlepiej na co je najzasadniej wydać. Zadania dużego kalibru realizuje oczywiście gmina, ale drobniejsze, często niecierpiące zwłoki można zrealizować z funduszu sołeckiego. Są to także pieniądze, które służyć mają aktywizacji, mobilizacji mieszkańców wsi do realizacji inicjatyw zmierzających do rozwoju swoich małych ojczyzn, podejmowania współpracy, lokalnego dialogu i  krzewienia społeczeństwa obywatelskiego na wsi – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Pierwsza Ustawa o funduszu sołeckim weszła w życie w 2009 r., zastąpił ją dokument o tej samej nazwie z marca 2014 r.

(MG)

Druki do pobrania dla sołtysów:

Zarządzenie Wójta Gminy Lubin

załącznik do uchwały

uchwała

protokół z zebrania

pismo przewodnie

lista obecności