Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera inicjatywy Gminy Lubin

Print

Podejmowane przez Gminę Lubin przedsięwzięcia na rzecz jej mieszkańców bardzo często wspiera i współfinansuje Fundacja KHGM Polska Miedź. Aktualnie realizowane są trzy projekty z udziałem środków Polskiej Miedzi:

1) Projekt aktywizacji najmłodszych mieszkańców Gminy Lubin „Akademia Żaczek” skierowany do dzieci w wieku 5-6 lat z oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych, Przedszkolu oraz oraz dzieci 6-letnich uczęszczających do klas I. Operacja wprowadza zajęcia ruchowe realizowane w ramach podstawy programowej w 2015 r. (zarówno w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016).

Wartość dofinansowania Fundacji KGHM Polska Miedź wynosi 15 000,00 zł.

2) Projekt „Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Czerniec i Księginice” – kwota dotacji Fundacji w wysokości 10 000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia dokonane zostanie częściowe wyposażenie w/w świetlic, w których w br. zakończyły się prace remontowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

3) Edukacja przez szachy w szkole „SZACH-MAT” – nauka gry w szachy dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych. Program realizowany do końca roku szkolnego 2015/2016 obejmuje min. naukę gry w szachy prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę oraz zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i ćwiczeń do prowadzenia zajęć i turniejów.

Wielkość wsparcia Fundacji KGHM Polska Miedź wynosi 20 000,00 zł.

Powstała w 2003 r. korporacyjna Fundacja KGHM Polska Miedź jako organizacja pożytku publicznego wspiera ważne inicjatywy lokalne, regionalne a także o skali ogólnopolskiej. Angażuje się w różne przedsięwzięcia w czterech obszarach: kultury i tradycji, sportu i rekreacji, nauki i edukacji oraz zdrowia i bezpieczeństwa.

(DP)