Fiskus wypełni za nas PIT

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym stanie się prostsze. Według nowych przepisów, podatnik nie musi samodzielnie wypełniać deklaracji PIT. Wystarczy, że złoży upoważnienie drogą elektroniczną i zrobi to za niego fiskus.

Chodzi o wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego z zaznaczeniem ewentualnych ulg, które nam przysługują. Trzeba będzie określić także, czy rozliczamy się sami, czy razem ze współmałżonkiem. Dokument ten trzeba złożyć najpóźniej do 10 kwietnia.

Z takiego ułatwienia mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągają dochody wyłącznie od płatników – chodzi o dochody m.in. z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło i zlecenie, praw autorskich i organów rentowych.

Dokument wypełniony przez Urząd Skarbowy otrzymamy na adres mailowy, który należy podać we wniosku. Po zapoznaniu się z treścią, musimy podjąć decyzję, czy akceptujemy zeznanie, czy je odrzucamy.

Taki sposób rozliczania się z fiskusem ma na celu wyeliminowanie błędów, które pojawiają się w zeznaniach zwłaszcza „papierowych”. Ma także usprawnić podatnikom rozliczenie elektroniczne.

Przypomnijmy, czas na rozliczenie się z fiskusem do 28 lutego 2017 r. dotyczy:

  • PIT-40 (płatnicy składający zeznanie podatkowe za pracownika);
  • PIT-40A (deklaracja składana przez ZUS za świadczeniobiorcę);

Z kolei do 2 maja 2017 r. musimy złożyć deklarację:

  • PIT-36 (zeznanie za działalność gospodarczą);
  • PIT-36L (deklaracja dla przedsiębiorców lub wspólników spółek osobowych, rozliczających się liniowo);
  • PIT-37 (formularz wypełniany przez pracowników etatowych, zleceniobiorców, emerytów i rencistów z tytułu: umowy o pracę, o dzieło, zlecenia lub świadczeń socjalnych);
  • PIT-38 (deklaracja za dochody uzyskane z giełdy);
  • PIT-39 (dla podatników z dochodami ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych).

Jeśli nie złożymy deklaracji podatkowej w terminie, musimy liczyć się z karą. Najczęściej stosowaną przez organy podatkowe sankcją w przypadku niezłożenia deklaracji przez podatnika jest mandat, którego wysokość nie może przekroczyć dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, a zatem kwoty 3.200,00 złotych.