Finisz sezonu w Akademii Senioralnej!

205 osób uczestniczyło w tegorocznej edycji Akademii Senioralnej Gminy Lubin. To dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym i czterokrotnie więcej niż w roku 2015. Największym zainteresowaniem seniorów w tej edycji cieszyły się zajęcia na basenie, warsztaty taneczne oraz gimnastyka.

– Cieszę, że projekt udało się nam zrealizować i że nabiera on tempa. Akademię Senioralną traktuję bardzo osobiście, niezmiernie mi zależało na jej powstaniu i systematycznym rozwijaniu, ponieważ wiem, jakie pokłady energii drzemią w naszych seniorach. Szkoda,  byłoby, żeby ta energia się marnowała. Poza tym był to także jeden z najważniejszych punktów mojego programu wyborczego. Już dziś deklaruję kontynuację zajęć w ramach czwartej edycji Akademii Senioralnej. Myślę, że jesienią wystartujemy z jeszcze bogatszą ofertą, która zaspokoi oczekiwania studentów – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w miejscowości Obora absolwenci Akademii odebrali certyfikaty, potwierdzające ukończenie zajęć w poszczególnych specjalnościach, w sumie 276 dyplomów.

W zajęciach na basenie uczestniczyło 81 osób, w gimnastycznych organizowanych pod hasłem zdrowy kręgosłup – 60 osób, a w tanecznych 51. Kolejną pod względem popularności propozycją był nordic walking – skorzystało z niej 35 studentów, 23 osoby uczyły się języka angielskiego, 14 informatyki, a 12 wzięło udział w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

– Bardzo dziękujemy panu wójtowi za to, że dostrzegł naszą grupę społeczną i dał nam okazję do tego, byśmy mogli zadbać o swoją kondycję i zdrowie, a przy okazji dobrze się bawić. Dał nam po prostu powód do wyjścia z domu, a wielu z nas było bardzo potrzebne – mówiła podczas gali Janina Mucha z Raszówki.

W Akademii Senioralnej 2017 uczestniczyli seniorzy z 20 miejscowości Gminy Lubin: Miłoradzic, Obory, Chróstnika, Osieka, Składowic, Niemstowa, Szklar Górnych, Gogołowic, Ustronia, Miroszowic, Raszówki, Siedlec, Gorzelina, Krzeczyna Wielkiego i Małego, Dąbrowy Górnej, Karczowisk, Zimnej Wody, Wiercienia i Gorzycy.

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że zajęcia w Akademii bardzo dobrze oceniło 61 proc. uczestników, 31 proc. dobrze, 5 proc. studentów uznało, że w średnim stopniu spełnione zostały ich oczekiwania, a 3 proc. że wystarczająco.

Certyfikaty wręczyli absolwentom wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, przewodniczący Rady Gminy Norbert Grabowski oraz radna Zofia Marcinkiewicz, szefowa komisji oświaty.

Podczas uroczystej gali można było zobaczyć efekty warsztatów tanecznych, a muzyczną niespodzianką dla wszystkich był koncert poezji śpiewanej w wykonaniu duetu: Dawid Skrzypczak i Paweł Lenar.

Projekt Akademii Senioralnej na zlecenie Urzędu Gminy realizuje Ośrodek Kultury Gminy Lubin.

(MG)