Festyn strażacki dla małych i dużych

Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie zaprasza mieszkańców Gminy Lubin na festyn strażacki, który odbędzie się w najbliższą sobotę 24 sierpnia na terenach zielonych przy remizie strażackiej w Niemstowie. Początek zabawy o godzinie 17.

Program imprezy obejmuje liczne konkurencje sportowo – rekreacyjne, sprawnościowe, gry i quizy wiedzy. Szczególnie mile widziani będą seniorzy oraz dzieci i młodzież, dla których przewidziano odrębne turnieje i zabawy. Na wszystkich czekać będą upominki, a uczestnicy i zwycięzcy konkurencji otrzymają cenne nagrody.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Aktywny i bezpieczny mieszkaniec Gminy Lubin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach przyznanego dla OSP w Niemstowie dofinansowania zakupiony został sprzęt ratowniczo – gaśniczy: zestaw ratownictwa medycznego, fantom dziecka, koce pożarnicze oraz specjalny tor przeszkód wzmacniający sprawność bojową i fizyczną. Wyposażenie to zostanie wykorzystane na festynie zarówno w pokazach realizowanych przez strażaków jak i w konkurencjach dla mieszkańców.

Zapraszamy do wspólnej zabawy oraz edukacji dotyczącej bezpiecznego postępowania w różnych symulowanych na festynie sytuacjach zagrożenia życia.

(RED)