Ferie na sportowo

Gmina Lubin w ramach akcji „Ferie 2018” przygotowała szereg atrakcji adresowanych  dla dzieci i młodzieży  z gminnych szkół podstawowych i gimnazjum.  Każdy uczestnik mógł sprawdzić się na ścianie wspinaczkowej, do dyspozycji dzieci i młodzieży było także  lodowisko i kręgielnia.

– Jako, że te formy upowszechnienia  rekreacji sportowo-rekreacyjnej skierowanej do dzieci były już wcześniej praktykowane, uczestnicy tych zajęć bardzo dobrze radzili sobie zarówno na ścianie wspinaczkowej jak i na lodowisku, czy w kręgielni – mówi Alfred Pilch, z-ca kierownika referatu oświaty, kultury i kultury fizycznej Urzędu Gminy Lubin, organizator zajęć.

Naczelnym założeniem organizowanych zajęć była przede wszystkim dobra zabawa, a nie rywalizacja sportowa. Dzięki temu można było zaobserwować uśmiechnięte i zrelaksowane  dzieci, które próbowały wykonywać m.in. dość trudne ewolucje na lodowisku. Wszystkie dzieci i młodzież biorące  udział w grach i zabawach otrzymały słodkie upominki.

(SR, AP)