Ewaluacja dokumentów strategicznych Gminy Lubin – ANKIETA do 14 grudnia

Informowaliśmy już, że Gmina Lubin przystąpiła do ewaluacji opracowanych dokumentów strategicznych: Strategii Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015-2030 przyjętej Uchwałą Nr XXVI/149/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 09.12.2015 r., Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin przyjętego Uchwałą Nr XLII/270/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 29.11.2016 r. i zmienionego Uchwałą Nr XLVIII/310/2017 z dnia 30.03.2017 r. Do 14 grudnia przedłużono termin wypełniania ankiet w tej sprawie.

W związku z tym aktualnie odbywają się działania monitorujące, zmierzające do określenia stopnia realizacji wskazanych w ww. dokumentach założeń i wskaźników, za pośrednictwem danych statystycznych, danych pozostających w różnych zbiorach gminy i jej jednostek, spotkań panelowych z radnymi i przedstawicielami urzędu gminy, mieszkańcami gminy, przedstawicielami organizacji pozarządowych itp.

Kierujemy zatem do Państwa ankietę uwzględniającą zarówno zagadnienia z Lokalnego Programu Rewitalizacji jak i ze Strategii Rozwoju Gminy Lubin. Zapraszamy Państwa do jej wypełnienia, co powinno zająć ok. 10 minut.

Ankieta jest anonimowa i dostępna pod adresem: https://www.interankiety.pl/i/dOZBbx3O

Ankieta możliwa będzie do wypełnienia wyłącznie on-line do dnia 14 grudnia br.

Państwa oceny oraz opinie będą niezwykle pomocne nie tylko przy określaniu stopnia realizacji ww. dokumentów strategicznych, ale również przy dalszych pracach na strategicznym rozwojem gminy oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

(DP)