Erasmus w Szklarach Górnych

4Wakacje to czas odpoczynku zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, jednak nie dla wszystkich. Dzięki udziałowi w programie „Erasmus” pracownicy Szkoły Podstawowej
w Szklarach Górnych przebywali w angielskim Bournemouth doskonaląc swoje umiejętności językowe i metodyczne. Pan Tomasz Haber oraz dyrektor szkoły, pani Elżbieta Piasny brali udział w szkoleniach językowych. Pani Anna Kosacz-Gol i pan Adrian Dragan uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym motywowania uczniów do pogłębiania swojej wiedzy, a także, wspólnie z panią Marzeną Szymańską, w szkoleniach metodycznych w zakresie nauczania języka angielskiego. Łącznie nauczyciele odbyli osiem dwutygodniowych szkoleń. Podczas pobytu mieszkali u rodzin, co było fantastyczną okazją do komunikowania się w języku angielskim. Zgodnie z nazwą Projektu „Szkolenia zagraniczne kadry nauczycielskiej kluczem do rozwoju i sukcesu szkoły”, praca z wykwalifikowanymi wykładowcami oraz przebywanie w międzynarodowym środowisku mają przyczynić się do podniesienia jakości kształcenia
w Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych. Kolejne szkolenia zaplanowane są na styczeń 2016 roku. Szkolnym Koordynatorem Projektu jest nauczyciel języka angielskiego Adrian Dragan. Projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy UE.

(oprac. SP Szklary Górne)