Ekumenicznie w Chróstniku

Łacińskie pieśni Chóru Via Musica, utwory w języku staro-cerkiewno-słowiańskim wykonane przez chórzystów Cerkwi Prawosławnej w Zimnej Wodzie, psalmy w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego zaśpiewne przez zespół „Lubin” oraz wielkopostne pieśni ks. Benjamina Schmolcka w wykonaniu wiernych Kościoła Ewangelickiego nadały wyjątkowego klimatu Spotkaniu Ekumenicznemu, które odbyło się w Chróstniku. Po raz trzeci już duchowni i wierni trzech chrześcijańskich kościołów spotkali się na wspólnej modlitwie, by podkreślić jedność w Chrystusie, wzajemny szacunek i życzliwość.

Tradycja ekumenicznych spotkań narodziła się nie bez powodu właśnie w Chróstniku. Miejscowa świątynia przed laty była miejscem modlitw ewangelików, dziś służy katolikom. Swoje pierwsze kazania właśnie tam wygłaszał wybitny ewangelicki duchowny ksiądz Benjamin Schmolck, śląski pieśniarz  i poeta, który w swoim dorobku ma ponad 200 pieśni oraz kilkadziesiąt wierszy i modlitw na różne okazje.

W 2012 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza księdza Kazimierza Rapacza  w kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej w Chróstniku wmurowana została  tablica pamiątkowa ku czci księdza Benjmaina, a od trzech odbywają się spotkania poświęcone pamięci ewangelickiego pastora.

Od początku w tę piękną ekumeniczną inicjatywę zaangażował się ksiądz Jerzy Gansel, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Legnicy, a dziś kontynuuje ją obecny gospodarza świątyni w Chróstniku ksiądz proboszcz Andrzej Godyń. Spotkała się ona także z bardzo życzliwym przyjęciem wspólnoty prawosławnej skupionej wokół Prawosławnej Parafii  p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie, reprezentowanej przez ks. mitrata Sławomira Kondratiuka.

Spotkania Ekumeniczne w Chróstniku honorowym patronatem objął wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan.

– Choć na co dzień modlimy się w różnych świątyniach – dziś dajemy wyraz wiary w jednego Boga.  Słowa ekumenizm, solidarność czy tolerancja nie tylko wypowiadamy, ale je praktykujemy. To bardzo ważne, zwłaszcza gdy żyjemy w takich wspólnotach, jak nasza, gdzie przeplatają się religie, kultura i obyczaje. Pielęgnujemy tę naszą różnorodność, bo ona stanowi o naszej tożsamości – mówił Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubi.

W spotkaniu uczestniczyli duchowni m.in. ks. Waldemar Ćwikliński, dziekan Dekanatu Lubin Zachód, proboszcz rzymskokatolickiej parafii św. Barbary w Lubinie, przewodnicząca Rady Powiatu Lubińskiego Jadwiga Musiał, radni Gminy Lubin, sołtysi oraz wierni wszystkich trzech kościołów.

Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów pod tablicą pamięci ks. Benjamina Schmolcka.

(MG)