Ekumeniczne Nieszpory w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan

Prawosławna Wieczernia, odpowiednik katolickich Nieszporów była okazją do spotkania duchownych i wiernych trzech wyznań, które odbyło się  w Prawosławnej Cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie z okazji trwającego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Razem modlili się przedstawiciele Kościoła Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego oraz Rzymskokatolickiego.

Wspólna Wieczernia odprawiona została z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jerzego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego, a inicjatorem ekumenicznej modlitwy był ksiądz mitrat Sławomir Kondratiuk, proboszcz Prawosławnej Parafii pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie, który przewodniczył nabożeństwu.

Wieczernię celebrowali ks. Marek Bonifatiuk, proboszcz Parafii Prawosławnej w Zgorzelcu, ks. dr Dariusz Ciołka, proboszcz Parafii Prawosławnej w Rudnej i Głogowie oraz ks. prot. Sławomir Sorokanycz, proboszcz Parafii Prawosławnej w Studzionkach.

Do idei Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan nawiązali po liturgii zaproszeni duchowni.

– Na określenie dążenia do odnowy jedności wszystkich wierzących w Chrystusa używa się greckiego słowa ekumenizm. Chodzi o to, by przezwyciężyć wszystkie podziały, które istnieją pomiędzy wyznawcami Chrystusa, ale patrząc w przyszłość starać się zapobiegać nowym pęknięciom i im przeciwdziałać – powiedział ks. Waldemar Ćwikliński, dziekan Dekanatu Lubin Zachód, proboszcz rzymskokatolickiej parafii św. Barbary w Lubinie.

– To bardzo cenne i ważne, że spotykamy się w takim gronie, by wspólnie modlić się i śpiewać, by przeżywać wspólnotę wiary chrześcijańskiej i wspólnie czerpać ze światłości Jezusa Chrystusa, niosąc ją dalej i naśladując jak najlepiej tego, który jest mistrzem w okazywaniu, miłości, życzliwości i szacunku. Starajmy się w tym naśladownictwie wzrastać. Po raz kolejny mam okazję uczestniczyć w spotkaniu ekumenicznym, które odbywa się w Gminie Lubin. Myślę, że jako legniczanin mogę powiedzieć, że jesteście doskonałym świadectwem życzliwości i wspólnoty wyznań – mówił ksiądz Jerzy Gansel, proboszcz Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Legnicy.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się duchowni z rzymskokatolickich parafii, proboszczowie Andrzej Tomaszewski  w Zimnej Wody,  ks. Andrzej Godyń z Chróstnika, ks. Stanisław Buchta z Raszówki, ks. Marina Sczykno z Trzebinic oraz ks. Edward Bugajski z Pogorzelisk, a także przedstawiciele władz samorządowych ze starostą lubińskim Adamem Myrdą oraz wójtem Gminy Lubin Tadeuszem Kielanem na czele.

– Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w tym roku przebiega pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”. Mnie jako gospodarza Gminy Lubin szczególnie cieszy fakt, że nam to hasło towarzyszy na co dzień. Tolerancja, szacunek, wzajemne zrozumienie, empatia – to pojęcia, które przenikają się w naszej wspólnocie. Za tę otwartość i życzliwość serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, a czcigodnemu księdzu proboszczowi Sławomirowi Kondratiukowi za zaproszenie na tę dzisiejszą, wyjątkową uroczystość – mówił wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan.

Ekumeniczne Nieszpory uświetniły występy Chóru Cerkiewnego z Zimnej Wody oraz miejscowego Zespołu Folklorystycznego „Zachęta”, za sprawą których w cerkwi przeplatały się łemkowskie pieśni i polskie kolędy. Spotkanie zakończyła wspólna kolacja, której także towarzyszyły wielokulturowe muzyczne akcenty.

(MG)