Eksperymentują pod okiem nauczycieli

29-09-2016-073Po wakacyjnej przerwie do szkół w Gminie Lubin powrócił projekt „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”. Uczniowie poprzez eksperymenty i zabawę mają okazję zgłębić zjawiska przyrodnicze. Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanej do tego celu pracowni. Projekt finansowany jest przez Gminę Lubin.

Program „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”, to zajęcia dydaktyczne metodą eksperymentu, w których biorą udział uczniowie klas VI szkół podstawowych z Krzeczyna Wielkiego, Niemstowa, Siedlec oraz Szklar Górnych.

Celem projektu jest zainteresowanie uczniów poznawaniem zjawisk przyrodniczych, kształtowanie umiejętności prowadzenia samodzielnych obserwacji, doświadczeń i eksperymentów oraz prezentowania wyników swojej pracy. Chodzi także o aktywizowanie uczniów do samodzielnej pracy i działania, a także wdrażanie do prowadzenia logicznych rozumowań przyczynowo-skutkowych. Młodzież uczy się również współdziałania w zespole i doskonali umiejętności posługiwania się technologią informacyjną oraz programami multimedialnymi.

Zajęcia odbywają się w Pracowni Przyrodniczej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce.

Lekcje, niezbędne materiały do prowadzenia zajęć oraz dowóz uczniów do pracowni finansuje Gmina Lubin.