Edukacja przez szachy w szkołach Gminy Lubin

szachyGmina Lubin przystąpiła do realizacji programu „Edukacja przez szachy w szkole” Szach-Mat. Nauka gry w szachy prowadzona będzie kompleksowo w klasach I – III w sześciu Szkołach Podstawowych Gminy Lubin, w tym w Szkole Filialnej w Osieku i obejmie 421 uczniów.

„Edukacja przez szachy w szkole” to projekt realizowany przez Polski oraz Dolnośląski Związek Szachowy przy aprobacie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Trwający obecnie pierwszy etap programu – to szkolenie dla nauczycieli. Uczestniczy w nim 27 pedagogów ze wszystkich szkół Gminy Lubin, którzy realizować będą program nauki gry w szachy w ramach obowiązującej podstawy programowej już od przyszłego miesiąca.

– Gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka – kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Ta dyscyplina ma nieoceniony wpływ na rozwój intelektualny graczy, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności. Już w kampanii wyborczej obiecywałem wprowadzenie gry w szachy do gminnych szkół, dlatego cieszę się obietnicę udało się zrealizować – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Projekt Szach-Mat będzie realizowany w ciągu trzech lat edukacji wczesnoszkolnej na zajęciach matematycznych, w wymiarze jednej godziny tygodniowo, jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne rozszerzające podstawę programową. W kolejnych latach planowane jest rozszerzenie projektu o dzieci z klas IV-V po to aby zapewnić ciągłość kształcenia i poprawiania umiejętności gry w szachy, co w konsekwencji może przyczynić się do zdobywania coraz wyższych kategorii szachowych.

Koszt realizacji projektu „Edukacja przez szachy w szkole” oszacowany został na 70 tys. zł. Finansowe wsparcie w kwocie 20 tys. zł zapewniła Fundacja KGHM „Polska Miedź”.

(MG)