E-administracja w Gminie Lubin

Gmina Lubin otrzymała ponad 650 tysięcy złotych z Unii Europejskiej na wdrożenie w naszym samorządzie e-administracji. W praktyce oznacza to, że w przyszłym roku mieszkańcy i przedsiębiorcy zyskają możliwość w pełni elektronicznego regulowania płatności, składania wniosków oraz monitorowania postępu konkretnej sprawy. Powstanie także system informacji przestrzennej, który umożliwi uzyskanie informacji graficznych dotyczących konkretnej działki lub nieruchomości.

W konkursie na wdrożenie systemów e-administracji ogłoszonym w 2017 roku na Dolnym Śląsku złożono 84 wnioski.

– Po ocenach formalnych i merytorycznych do kolejnego etapu kwalifikacji przeszła tylko połowa wniosków, ale z tej grupy wybrano tylko 17  wniosków, które otrzymały dofinansowanie. Miło mi poinformować, że Gmina Lubin  osiągnęła drugi wynik ex aequo z Gminą Bolków – mówi Anna Marzec, kierownik referatu gospodarki komunalnej Urzędu Gminy Lubin.

Całkowita wartość projektu to  943 737,22 zł,  w tym kwota pozyskanego właśnie dofinansowania wynosi  653 368,20 zł.  Za te pieniądze kupiona będzie odpowiednia infrastruktura sprzętowa,  oprogramowania, licencje. Pracownicy Urzędu Gminy w Lubinie i jednostek organizacyjnych przejdą odpowiednie szkolenia, przeprowadzone będą prace wdrożeniowe oraz zostaną przeniesione dane z obecnie funkcjonujących systemów.

– Ten projekt stworzy wspólny system dla urzędu i podległych mu jednostek, który usprawni wymianę informacji i sprawozdawczość. Zlikwiduje też problemy, z którymi obecnie borykają się mieszkańcy, w tym zwłaszcza osoby niepełnosprawne oraz przedsiębiorcy – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. – Poprawi się efektywność pracy urzędu, skróci się czas potrzebny na załatwianie urzędowych spraw i część z nich można będzie załatwić korzystając z domowego komputera i internetowego łącza.

To kolejny projekt, w którym Gmina Lubin korzysta z dofinansowania. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020,  Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne,  Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi-horyzont.

(SR)