Dziś Światowy Dzień Wyborów

1 lutego przypada Światowy Dzień Wyborów – święto ustanowione przez Konferencję Światowych Organizacji Wyborczych w 2005 roku jako symbol powszechnego prawa obywateli do udziału w wyborach. Święto to jest także okazją do przypomnienia, jak ważne jest kształtowanie demokratycznych praw i wolności obywatelskich.

 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ w 1948 roku ustanowiła prawo do głosowania jednym z podstawowych praw człowieka. W Światowy Dzień Wyborów organy wyborcze w wielu krajach przypominają obywatelom o ich prawie poprzez seminaria, warsztaty i dyskusje. Celem Światowego Dnia Wyborów jest zarówno edukowanie o historii wyborów jak i informowanie społeczeństwa o nowych osiągnięciach i wyzwaniach związanych z różnymi typami systemów głosowania. Inicjatorzy Dnia chcą także zwrócić uwagę parlamentów, rządów, polityków i światowych przywódców na znaczenie ich wiodącej roli, jaką odgrywają w promowaniu kultury demokracji i wysokiego poziomu uczestnictwa w wyborach. Światowy Dzień Wyborów to także okazja do promocji prawa do głosowania wśród młodych ludzi, zwłaszcza tych, którzy w najbliższym czasie będą głosować po raz pierwszy.

(SR, źródło: pkw.gov.pl)