Dziś Dzień Bibliotekarza

8 maja obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Święto to ma na celu popularyzację książek i czytelnictwa, a także podnoszenie świadomości na temat funkcji, jakie biblioteki i czytelnie pełnią w naszym życiu. Są one przede wszystkim źródłem wiedzy, rozrywki i kultury dla osób w każdym wieku. Biblioteki są także miejscem magicznym i otwartym dla wszystkich. To miejsce spotkań w czasie i przestrzeni, w którym na odwiedzającego zawsze czekają dobrzy przyjaciele – książki.

 

 

Z okazji dzisiejszego święta, wszystkim Bibliotekarzom składamy najserdeczniejsze podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju kultury i edukacji. Życzymy Wam wielu ciekawych inicjatyw nie tylko popularyzujących książkę i czytelnictwo, ale także integrujących i aktywizujących mieszkańców Gminy Lubin. Wasza rola, zaangażowanie i Wasz wkład w upowszechnianie wiedzy jest nieoceniony. Życzymy, aby podejmowane wciąż nowe działania przynosiły pożytek społeczności lokalnej, a wykonywana praca dawała Wam radość i poczucie satysfakcji. Niech pasja czytelnicza i zadowolenie z upowszechniania kultury słowa są zawsze nierozłącznym elementem Waszej pracy. To dzięki Wam biblioteki publiczne są odwiedzane przez różne grupy użytkowników, dla których coraz częściej stają się dogodnym miejscem nie tylko edukacji i poszukiwania informacji, ale także spędzania czasu wolnego
i rozwijania własnych zainteresowań.

 

 Tadeusz Kielan                                           Norbert Grabowski

                  Wójt Gminy Lubin                                   Przewodniczący Rady Gminy Lubin