Dzierżawione działki w Chróstniku do sprzedaży

Urząd Gminy w Lubinie informuje, iż do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczone zostały działki położone w obrębie Chróstnik o numerach: 328/20, 328/21, 328/22, 328/23, 328/24, 328/25, 328/26 oraz 328/27.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod obiekty i urządzenia komunikacji – parkingi i zieleń nieurządzoną.

Działki w chwili obecnej są przedmiotem dzierżawy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcze nieruchomościami, winny złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 11 grudnia 2017 r.

Wykaz działek w załączeniu: Wykaz.Chróstnik 8 działek