Dzień Zdrowia z MCZ w Gimnazjum Gminnym

Badanie poziomu cukru we krwi, spirometrię, pomiar ciśnienia tętniczego oraz pomiar tkanki tłuszczowej można będzie wykonać podczas Dnia Zdrowia, który zorganizowany zostanie przez Gimnazjum Gminne oraz Miedziowe Centrum Zdrowia 27 kwietnia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Osieku. Przewidziane są także indywidualne konsultacje z dietetykiem.

Głównym elementem akcji  będzie konkurs na najładniejsze stoisko ze zdrową żywnością. Przygotuje je każda z klas gimnazjum. Będzie się na nich znajdować co najmniej pięć zdrowych produktów zaczynających się na literę, którą klasa wcześniej wylosuje. Całość dopełnić ma ubiór klasy w kolorze, który również wcześniej został wylosowany.

Grupy zajmujące się stanowiskami będą odpowiadały na pytania z zakresu zdrowej żywności oraz ekologii i ochrony środowiska – bez ściąg J.

Każda klasa powinna wykonać plakat propagujący zdrowy styl życia i wytypować modelkę lub modela, który zaprezentuje wykonany przez młodzież strój nawiązujący do ekologii.

Jurorami będą uczniowie oraz nauczyciele  – a zwycięska grupa otrzyma nagrody i pozytywne stopnie z biologii. Ocenie podlegać będzie estetyka i jakość wykonania stoiska, forma i wykonanie stroju modela, wiedza z zakresu zdrowej żywności oraz ekologii i ochrony środowiska oraz wartość artystyczna i edukacyjna plakatu.

– Najcenniejszym skarbem w życiu człowieka jest dobre zdrowie. Niestety, temu zagadnieniu w systemie kształcenia poświęca zbyt mało miejsca. Dlatego wspólnie z MCZ zdecydowaliśmy zainteresować tą kwestią dzieci i młodzież Gminy Lubin – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Towarzysząca Dniu Zdrowia akcja MCZ obejmująca serię badań profilaktycznych skierowane jest do uczniów Gimnazjum w Lubinie, a także  chętnych rodziców, rodzeństwa i pozostałych członków rodzin. Badania są nieodpłatne; wystarczy zgoda rodzica/ opiekuna prawnego.

Gminne Gimnazjum jest pierwszą z gminnych szkół, która została objęta programem profilaktycznym ze MCZ. W następnej kolejności podobne akcje zorganizowane zostaną w Szkołach Podstawowych w Raszówce i Siedlcach.

(Referat Oświaty, MG)