Dzień Świętego Floriana

W Dniu Świętego Floriana wszystkim strażakom, hutnikom i kominiarzom składamy serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
Swoje życzenia, ale i podziękowania kierujemy do Druhen i Druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubin. Pełnicie trudną i odpowiedzialną służbę, pełną poświęceń i wyrzeczeń dla ratowania ludzkiego życia, zdrowia i mienia. Nie tylko przy pożarach, ale także podczas wypadków i klęsk żywiołowych. Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.
Niech święty Florian czuwa nad Wami!

 

  Tadeusz Kielan                             Norbert Grabowski

Wójt Gminy Lubin                    Przewodniczący Rady Gminy