Dzień Sołtysa 2019

Z okazji obchodzonego dziś Dnia Sołtysa – wszystkim Sołtysom, a szczególnie gospodarzom wsi naszej gminy życzymy, by każdy dzień przynosił Państwu satysfakcję ze sprawowanej funkcji, dawał radość i powód do dumy. 

Życzymy wytrwałości w realizacji swoich planów i celów, by Wasze miejscowości rozwijały się, a mieszkańcy chcieli w nich pozostawać i budować wielopokoleniowe tradycje.

Niech sukcesy towarzyszą Państwu zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

 

   Tadeusz Kielan                                       Norbert Grabowski

Wójt Gminy Lubin                         Przewodniczący rady Gminy Lubin

 

***

W społeczności lokalnej funkcjonują od XII wieku. W średniowiecznym systemie prawnym pełnili także funkcję sędziego. Do ich praw należało zbieranie czynszu, przewodniczenie ławie wiejskiej, czy partycypowanie w dochodach feudała. Dziś reprezentują sołectwo na zewnątrz, zwołują zebrania wiejskie, realizują uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, ale przede wszystkim są ogniwem, dzięki, któremu władze gminy i mieszkańcy mają ze sobą stały kontakt. Choć na przestrzeni wieków zakres ich praw i obowiązków ulegał zmianie, zawsze odgrywają bardzo ważną rolę w swojej społeczności. Sołtysi, bo o nich mowa bywają powiernikami, często – jak i przed laty – sędziami, rozjemcami i osobami, z którymi można się podzielić każdym problemem.