Dzień Sołtysa 2017

W społeczności lokalnej funkcjonują od XII wieku. W średniowiecznym systemie prawnym pełnili także funkcję sędziego. Do ich praw należało zbieranie czynszu, przewodniczenie ławie wiejskiej, czy partycypowanie w dochodach feudała. Dziś reprezentują sołectwo na zewnątrz, zwołują zebrania wiejskie, realizują uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, ale przede wszystkim są ogniwem, dzięki, któremu władze gminy i mieszkańcy mają ze sobą stały kontakt. Choć na przestrzeni wieków zakres ich praw i obowiązków ulegał zmianie, zawsze odgrywają bardzo ważną rolę w swojej społeczności. Sołtysi, bo o nich mowa bywają powiernikami, często – jak i przed laty – sędziami, rozjemcami i osobami, z którymi można się podzielić każdym problemem.

Dzień Sołtysa obchodzony jest 11 marca.

 

Niech każdy dzień przynosi satysfakcję ze sprawowanej przez Państwa funkcji, daje radość i powód do dumy.  

Życzymy Państwu wytrwałości w realizacji swoich planów i celów, by Wasze miejscowości rozwijały się, a mieszkańcy chcieli w nich pozostawać i budować wielopokoleniowe tradycje.

Życzymy sukcesów, zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym

  Tadeusz Kielan                                                Norbert Grabowski

Wójt Gminy Lubin                                          Przewodniczący rady Gminy Lubin