Dzień Samorządu Terytorialnego

Dziś jest święto samorządowców. Obchodzimy je 27 maja, co upamiętnia wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. Były to pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory w III RP.  Takie obchody zostały uchwalone przez Sejm RP w 2000 roku, na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.

W Uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej możemy przeczytać, że idea odbudowy w naszym kraju autentycznego samorządu, utworzenia niezależnych władz terytorialnych była możliwa dopiero po 1989 roku. W odrodzonej Polsce rozpoczął się wtedy proces reformowania ustroju państwa, decentralizacji władzy i stopniowego przekazywania jej w ręce obywateli – wspólnotom terytorialnym. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory samorządowe do rad gmin i miast, będące równocześnie pierwszymi w pełni wolnymi wyborami po II wojnie światowej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiając święto samorządu terytorialnego wyraził uznanie i szacunek wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego powstania i działalności. Jest to całkiem pokaźne grono: radni, wójtowie gmin, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie i marszałkowie, pracownicy samorządowi, członkowie związków i stowarzyszeń samorządowych.

 

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim pracującym na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny  składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za pracę. Życzymy Wam i sobie, codziennej  satysfakcji z wykonywanych obowiązków, wytrwałości i skuteczności w realizacji naszych zadań i celów.

Doceniamy Wasz profesjonalizm i  ogromne zaangażowanie. Wierzymy, że jest ono należycie doceniane przez mieszkańców , co jest doskonałą motywacją do dalszej służby
na rzecz rozwoju Gminy Lubin.

Życzymy wielu kolejnych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym
i osobistym.

 

  Tadeusz Kielan                                                                            Norbert Grabowski

                    Wójt Gminy Lubin                                                                Przewodniczący Rady Gminy Lubin