Dzień Praw Człowieka w Siedlcach

W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach odbyło się przedstawienie z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

Uczniowie klas I-III w prosty sposób przekazali swoim kolegom i koleżankom, iż każdy człowiek bez względu na wiek, płeć i kolor skóry ma swoje prawa, które powinien znać i których powinien przestrzegać.

Przywołany został  także dokument, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 r., pierwszy prawnie wiążący regulujący kwestię praw dziecka, w myśl którego  bez względu na to, czy jest się dzieckiem czy dorosłym ma się prawo do godnego życia w pokoju, miłości i w poczuciu bezpieczeństwa.

Zwrócono także uwagę na fakt, że oprócz praw – mamy także obowiązki wynikające z roli ucznia, dziecka, rodziców, Polaka i człowieka.

(oprac. SP w Siedlcach/MG)