Działki budowlane w Szklarach Górnych na sprzedaż

Wójt Gminy Lubin  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch działek budowlanych  w Szklarach Górnych. To działki o powierzchni  1140 m2 każda, ich numery to  83/24 oraz 83/25. Są na płaskim terenie i mają kształt  prostokąta. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Istnieją potencjalne możliwości przyłączenia do sieci: wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej oraz gazowej. Działki mają zapewniony dostęp do drogi powiatowej za pośrednictwem drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Lubin. Na terenie działek zlokalizowane zostało stanowisko archeologiczne.

Cena  wywoławcza każdej działki to 45 100,00 zł. Przetarg odbędzie się 8 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4 500,00 zł. do 4 grudnia 2017 r. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubinie  nr 87 8669 0001 0311 6863 2000 0003 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie lub w kasie Urzędu Gminy w Lubinie.

Pełna treść ogłoszenia wywieszana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, ponadto opublikowana jest   na stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. Władysława Łokietka 6a, pokój nr 14  w godz. 8.00-15.00, telefon  76 840 31 80.

Ogłoszenie I Szklary Górne 2 działki