Działaj lokalnie – spotkanie w Czerńcu

W najbliższy poniedziałek 9 kwietnia,  w świetlicy w miejscowości Czerniec, organizowane jest spotkanie w sprawie sposobów i możliwości pozyskiwania pieniędzy w ramach programu „Działaj lokalnie” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. To realna możliwość dofinansowania działań społecznych w konkretnych sołectwach, realizowanych przez organizację pozarządowe lub nieformalne grupy.

To już  X edycja programu, który na naszym terenie koordynuje od 2013 roku Fundacja „Wrzosowa Kraina. O dotacje w programie „Działaj lokalnie” mogą się ubiegać organizacje i grupy nieformalne.

– Zachęcamy do udziału w spotkaniu informacyjnym w tej sprawie. Rozpocznie się ono o godzinie 16.00 w świetlicy w Czerńcu już 9 kwietnia.  Wyjaśnione zostaną szczegółowo wszystkie podstawowe informacje o programie, specjaliści powiedzą jak przygotować i wypełnić wniosek,  przewidziano także indywidualne konsultacje dla wnioskodawców – wyjaśnia Dorota Prukop, wspierająca  ten projekt z ramienia Urzędy Gminy Lubin. – W poprzednich latach  kilka miejscowości z naszej gminy łączyło siły opracowując jeden wspólny wniosek, który uwzględniał różne zadania naszych sołectw i działania  te kończyły się sukcesem, czyli przyznanymi dotacjami.

Dotacje mogą być przeznaczone na projekty związane m.in.  z pomocą społeczną, nauką, edukacją i wychowaniem, kulturą, sztuką,  ochroną dóbr kultury, wypoczynkiem, ochroną zwierząt. Zakres możliwości jest bardzo szeroki, dlatego warto wybrać się na spotkanie by uzyskać wiedzę, o wszystkich szczegółach. Jak mówią koordynatorzy tego projektu – wspiera on zwykłych ludzi, którzy chcą działać na rzecz swojej społeczności.

(SR)