Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: – Kasjer

Nabór GOPS Lubin – kasjer