Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze: – Samodzielny referent – Starszy referent

Nabór GOPS Lubin – referent